1. Definitii

“Noi”, ”noua”, ”noastra” - se refera la WEBCOURIER s.r.l. (furnizorul) avand denumirea comerciala “WEBCourier”, cu sediul in Romania, jud.Timis, Municipiul Timisoara, str.Calea Aradului, bloc. nr.140, ap.4, cam.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J35/2587/2012,avand codul unic de inregistrare fiscala RO 30817449, denumita in continuare WEBCourier sau furnizor, precum si la toti subsidiarii si afiliatii sai si respectivii lor angajati, agenti sau contractori independenti.
“Dumneavoastra”, ”dvs” „utilizator” - se refera la persoana fizica sau juridica careia i se adreseaza acest serviciu: expeditor, exportator, destinatar, importator, proprietarul bunului transportat, agent, reprezentant sau oricare alta parte ce are un drept legal asupra continutului trimiterii postale. Este de datoria dvs sa notificati “Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale” catre toate persoanele care va reprezinta.
“Airwaybill”, “AWB” - este documentul de transport care include detaliile trimiterii postale si “Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale”.
“Furnizare servicii postale” - include toate operatiunile si serviciile legate de o trimitere postala incredintata noua.
“Trimitere postala”, ”Trimitere” - cuprinde orice fel de documente, documente insotitoare, articole sau bunuri, colete, pachete ce calatoresc cu un singur AWB, acceptate de noi in vederea furnizarii de servicii postale si descrise sau identificate pe fata AWB-ului.
“serviciul Standard” – serviciul postal standard care presupune, in mod cumulativ :
– preluarea de catre furnizor a trimiterii postale si predarea acesteia in aceeasi stare la adresa destinatarului;
– eliberarea de catre furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
– predarea intr-un anumit termen;
“serviciul Express” – serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:
– preluarea de catre furnizor a trimiterii postale si predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
– eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
– răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;
– predarea rapidă a trimiterii poştale;
“serviciul de trimitere cu Valoare declarata” – serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma egala cu valoarea declarata de expeditor si care nu poate depasi valoarea reala a continutului trimiterii;
“serviciul Ramburs” – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale de către destinatar expeditorului prin intermediul reţelei poştale;
“serviciul Confirmare de primire” – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmată în scris de către destinatar;
“serviciul Schimbare destinaţie” – serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării, la solicitarea expresă a expeditorului, înainte de predare şi într-un termen convenit cu furnizorul, a destinatarului sau a adresei înscrise pe trimiterea poştală, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;
“serviciul Livrare specială “- serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
“serviciul de Publicitate prin poştă” – serviciu poştal având ca obiect un număr minim de 500 de trimiteri poştale interne sau internaţionale care urmează să fie transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, depuse în acelaşi punct de acces, de către acelaşi expeditor, prin aceeaşi trimitere postala, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care conţin mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poştă chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit, precum şi trimiterile care conţin, în afară de publicitate prin poştă, şi alte trimiteri în acelaşi ambalaj.

2. Partile intre care se incheie contractul

2.1. “Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale” reprezinta un contract legal intre “Noi” si “Dumneavoastra”. Dvs veti incheia contractul cu reprezentantii WEBCourier sau cu oricare din companiile contractate de noi in vederea furnizarii serviciilor postale.
2.2. Prezentele “Termene si Conditii” protejeaza in acelasi timp pe toti cei care au contract cu noi pentru a colecta, transporta sau livra trimiterea dvs.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre WEBCourier de servicii postale intr-un anumit termen si in schimbul unui tarif.
3.2. Nici un angajat al nostru sau nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba sau modifica vreunul din termenii sau conditiile contractului.

4. Incheierea contractului

4.1. Contractul individual intre expeditor si WEBCourier se considera incheiat, fara a fi necesara intocmirea unui inscris, in conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale stabilite de catre WEBCourier, la momentul acceptarii unei trimiteri postale in reteaua postala a furnizorului.
4.2. Momentul acceptării trimiterii poştale este momentul depunerii trimiterii poştale la punctul de acces sau momentul preluării trimiterii poştale de către noi. Prin preluarea de către noi a trimiterii poştale, recunoaştem respectarea de către expeditor a condiţiilor de acceptare a trimiterilor poştale.

5. Acceptarea conditiilor de transport

5.1. In momentul in care ne predati trimiterea postala, dvs acceptati “Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale” atat pentru dvs cat si pentru alta persoana care ar putea avea un interes asupra trimiterii respective, indiferent daca a semnat sau nu AWB-ul. Dvs recunoasteti ca AWB-ul a fost completat de dvs sau de noi in numele dvs. Prin emiterea documentului de transport-AWB catre dvs, acceptati si faptul ca sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
5.2. In cazul in care dvs ne incredintati o trimitere insotita de instructiuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, WEBCourier nu va fi tinuta raspunzatoare pentru aceste instructiuni.
5.3. Expeditorul are obligatia de a proteja bunurile care fac obiectul unei trimiteri postale intr-un ambalaj corespunzator astfel incat sa fie ferite de pierderea totala sau partiala precum si de deteriorare si sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri transportate pe toata durata operatiunii de colectare, transport si livrare.
5.4. Expeditorul are obligatia de a pregati trimiterea postala in conditii de securitate, prin intermediul personalului de incredere angajat de dvs, si ca trimiterea a fost protejata impotriva interferentelor neautorizate ce pot apare in timpul pregatirii, depozitarii, manipularii si transportului, inainte ca pachetul dvs sa fie preluat de WEBCourier.
5.5. Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.
5.6. In toate cazurile, raspunderea privind modul de ambalare, revine in totalitate expeditorului, cu exceptia cazului in care ni se solicita in mod special serviciul de ambalare.
5.7. Cu asumarea in scris a raspunderii expeditorului, pot fi acceptate alimente neperisabile si bunuri fragile.
5.8. Expeditorul are obligatia de a oferi intreaga documentatie care (in fiecare caz in parte) este necesara pentru insotirea trimiterii postale si pentru efectuarea operatiunilor (inclusiv cele vamale) si a serviciilor solicitate.
5.9. Dvs.trebuie sa ne puneti la dispozitie detaliile de identificare ale expeditorului si destinatarului constand in: nume si prenume persoana, numele firmei (pentru persoane juridice), codul unic de inregistrare fiscala (pentru persoane juridice), adresa (denumire artera, strada, cale, alee, etc., numarul de imobil, bloc, scara, etaj, apartament), localitatea (pentru mediul rural se inscrie localitatea urmata de denumirea comunei din care face parte); cod postal, judetul (sau sectorul), provincia sau statul (pentru trimiteri internationale), tara, numar de telefon, adresa de email. Daca in tara de destinatie se folosesc alte caractere si cifre, se recomanda redactarea adresei si in aceste caractere si cifre.
5.10. In cazul serviciului Ramburs, limita maxima de acceptare a rambursului cu numerar este de 4900 LEI (sau echivalentul in moneda locala). Seriviciul Ramburs se admite numai pentru trimiterile cu Valoare declarata.
5.11. In cazul serviciului de trimitere cu Valoare declarata, limita maxima de acceptare a valorii declarate este de 10000 LEI (sau echivalentul in moneda locala).

6. Tarife, taxe si alte costuri

6.1. Tarifele pentru serviciile postale efectuate de WEBCourier sunt afisate la fiecare punct de acces deservit de personal sau pe site-ul acesteia.
6.2. Dvs sunteti de acord sa achitati contravaloarea furnizarii serviciului postal intre cele doua locatii specificate pe AWB, conform tarifelor in vigoare la data colectarii trimiterii sau in conformitate cu cele stabilite separat cu dvs.
6.3. Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica (obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica: lungimea x latimea x inaltimea (cm) divizata la factorul de conversie volumetrica stabilit pentru fiecare modalitate de transport aerian sau rutier) si orice trimitere poate fi re-cantarita si re-masurata de catre noi pentru a confirma acest calcul.
6.4. Dvs veti plati sau rambursa la WEBCourier toate tarifele de furnizare a serviciilor postale, taxele de depozitare, manipulare speciala, reambalare, drepturile vamale si alte taxe datorate pentru serviciile furnizate sau contractate de noi in numele dvs precum si toate pretentiile, daunele, amenzile si cheltuielile necesare in cazul in care trimiterea postala este considerata inacceptata pentru furnizarea serviciilor postale, conform prezentelor conditii.
6.5. Chiar daca dvs ne-ati comunicat anumite instructiuni de plata sau ati stabilit cu destinatarul sau o terta parte sa plateasca contravaloarea trimiterii postale sau/si orice alte taxe, drepturi vamale sau costuri suplimentare ne asumam dreptul de a recupera orice costuri de la dvs in situatia in care destinatarul, importatorul sau terta parte refuza sa faca aceasta plata.
6.6. Daca WEBCourier va returna trimiterea postala catre dvs, costul taxelor si de furnizarea a serviciilor postale va fi suportat de dvs.
6.7. In cazul refuzului de plata si din partea dvs,in termen de 30 de zile de la notificarea in scris sau in format electronic, WEBCourier are drept de retentie asupra bunurilor care fac obiectul trimiterii postale fara vreo raspundere de vreun fel fata de dvs sau altcineva.
6.8. Daca dvs doriti ca operatiunea de vamuire sa se efectueze in alt punct vamal decat cel in care noi efectuam acest serviciu, dvs veti suporta cheltuielile suplimentare de tranzitare, iar in cazul in care dispuneti redirectionarea trimiterii postale catre o alta adresa decat cea indicata initial, veti suporta orice cheltuieli legate de noul traseu de transport.
6.9. Serviciile Express, Ramburs, Schimbare de destinatie, Livrare speciala, Confirmare de primire constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată fata de serviciul de curierat standard, pentru care se percep tarife suplimentare.

7. Modalitati de plata

7.1. Tarifele si alte taxe se platesc in numerar, prin transfer bancar sau cont avans.
7.2. Tarifele si alte taxe se platesc in avans fata de prestarea serviciului postal.
7.3. In cazul in care nu se aplica conditia de la art.7.2., tarifele si alte taxe trebuie platite in decurs de 7 zile de la primirea facturii.
7.4. WEBCourier poate accepta, prin incheierea de contracte scrise cu expeditorii sau destinatarii, plata in alte conditii decat cele prevazute la art.7.3.
7.5. Factura emisa de WEBCourier pentru serviciile prestate nu include si o copie dupa dovada livrarii sau orice alte documente aditionale.

8. Trimiteri postale interzise

WEBCourier NU furnizeaza servicii postale pentru bunuri a caror deplasare este interzisa de orice lege, regulament sau statut al oricarui guvern federal, de stat sau local din orice tara catre sau prin care se deplaseaza trimiterea postala precum si: arme de foc sau parti componente si munitie, animale, bijuterii, lingouri, metale si pietre pretioase, antichitati, cecuri de calatorie, bani, cecuri in alb, bilete la ordin, pasapoarte, stampile, alimente perisabile, blanuri, materiale periculoase si combustibile (conform regulamentului IATA), narcotice, materiale obscene sau pornografice, documente care au caracter de corespondenta actuala si personala, precum si corespondenta de orice natura schimbata intre persoane, altele decât expeditorul si destinatarul sau persoanele care locuiesc cu ei.

9.Dreptul de respingere

9.1. Avem dreptul de a respinge,anula,opri trimiterile postale:
a) constand din bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale.
b) al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice si bunelor moravuri.
c) care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate;
d) care contin marfuri perisabile care nu sunt protejate prin ambalaje si conditii speciale la transport pentru respectarea normelor sanitare, veterinare si fitosanitare;
e) care prin greutatea si volumul lor prezinta greutati la manipulare si transbordare in raport cu personalul, mijloacele sau instalatiile furnizorului.
f) cand aceasta va determina intarzierea sau distrugerea altor trimiteri postale, echipamente sau personal;
g) violeaza oricare din Termenii si conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale.
h) articolele descrise la art.8 sau articole similare sau asemanatoare acestora.
9.2. Daca, in mod eronat, sunt admise la prezentare trimiteri postale care nu indeplinesc conditiile prevazute la art.9.1., WEBCourier nu raspunde pentru neexecutarea obligatiilor sale.
9.3. Daca, in mod eronat, sunt admise la prezentare trimiteri postale care contin obiecte interzise prevazute la art.8, trimiterile in cauza nu sunt indrumate la destinatie, nici distribuite destinatarilor, nici returnate expeditorului. In acest caz, WEBCourier este obligata sa informeze furnizorul de la originea trimiterii in cazul unei trimiteri internationale, sau expeditorul in cazul unei trimiteri interne, despre tratamentul aplicat acelei trimiteri, precizand interdictia sub incidenta careia cade trimiterea postala retinuta.

10. Obligatiile partilor

10.1.Obligatiile WEBCourier
10.1.1. Oligatia de preluare si de predare a trimiterii postale
10.1.1.1. WEBCourier are obligatia de a prelua trimiterea postala si de a o preda in aceeasi stare la adresa destinatarului.
10.1.1.2. Preluarea trimiterii postale se face la punctele de acces deservite de personal sau de la adresa indicata de expeditor.
10.1.1.3. Predarea trimiterii postale se realizează numai într-unul din următoarele moduri:
a) la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postala;
b) la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea postala, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.
10.1.1.4. WEBCourier are dreptul de a refuza colectarea si/sau livrarea catre destinatar in conditiile de la art.9.
10.1.1.5. In cazul serviciului Ramburs, WEBCourier are obligaţia de a încasa, la predarea trimiterii postale, contravaloarea bunului care face obiectul acesteia, declarată de expeditor, şi de a o transmite ulterior expeditorului. Se admite numai pentru trimiterile cu Valoare declarata.
10.1.1.6. In cazul serviciului Confirmare de primire, WEBCourier are obligaţia de a preda trimiterea postala numai cu condiţia ca destinatarul să completeze AWB-ul de primire cu datele personale pe care il va preda completat expeditorului.
10.1.1.7. In cazul serviciului Schimbare de destinatie, expeditorul poate solicita in mod expres schimbarea destinatarului sau a adresei inscrise pe trimiterea postala, precum si oprirea predarii trimiterii postale. Solicitarea se poate face numai in scris, la punctul de contact deservit de personal, prin fax, prin posta cu confirmare de primire sau in format electronic. Solicitarea trebuie facuta inainte de predarea trimiterii postale. In acest caz, fata de timpul de livrare initial se adauga timpul de livrare conform noii adrese de destinatie. In cazul opririi trimiterii postale, aceasta se poate pastra timp de 5 zile lucratoare in punctul de tranzit dupa care la solicitarea expeditorului aceasta ii va fi inapoiata sau distrusa, pe cheltuiala acestuia.
10.1.2. Obligatia de returnare a trimiterii postale
10.1.2.1. WEBCourier are obligaţia de a preda expeditorului, cu avizarea prealabila si pe cheltuiala acestuia (daca nu se convine in alt mod expres) cu aplicarea, în mod corespunzător a prevederilor, trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:
a) adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcţie sau recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată;
b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsita la adresa indicată, iar termenul de păstrare de 5 zile in urma avizarii, la punctul de contact deservit de personal a expirat;
c) destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea.
10.1.2.2. In cazul coletelor postale returnate nemotivat, expeditorul are dreptul de a opta intre reexpedierea trimiterii postale fara achitarea tarifelor corespunzatoare sau restituirea tuturor tarifelor achitate in momentul preluarii trimiterii.
10.1.3. Obligatia de pastrare a trimiterii postale
10.1.3.1. WEBCourier are obligaţia de a păstra la dispoziţia utilizatorului, în magaziile sale de păstrare, o perioadă de 9 luni de la data trimiterii, toate trimiterile poştale care nu au fost predate destinatarului şi nici returnate expeditorului pentru care:
a) nu se respecta conditiile generale de acceptare in ceea ce priveste modul de prezentare ;
b) expeditorul nu a platit tariful de returnare;
c) adresa si numele expeditorului nu sunt specificate pe trimiterea postala, adresa nu exista sau nu exista nici o constructie;
d) expeditorul in cauza a refuzat primirea.
10.1.3.2. După expirarea termenului de păstrare, trimiterile poştale nerevendicate pot fi vandute, aruncate sau trec din proprietatea expeditorului în proprietatea furnizorului.
10.1.3.3. WEBCourier poate distruge trimiterea poştală care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale,cu informarea expeditorului, dacă aceasta este posibilă. În acest caz contractul încetează prin denunţare unilaterală de către furnizor.
10.1.3.4. WEBCourier are dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia utilizatorului.
10.1.4 Obligatia de marcare a trimiterilor postale
10.1.4.1. WEBCourier are obligaţia de a inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile postale introduse în reţeaua sa poştală cu denumirea sau marca sa comercială, precum şi cu data acceptării trimiterilor poştale înregistrate.
10.1.4.2. WEBCourier are obligaţia de a marca toate trimiterile postale care fac obiectul serviciului Express sau al serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia “Express” sau, respectiv, “Publicitate”.
10.1.5. Obligatia de confidentialitate
10.1.5.1. WEBCourier are obligatia de a nu divulga si de a nu oferi tertilor informatii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii postale ori la la continutul trimiterii postale, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
10.1.5.2. Secretul trimiterilor poştale este inviolabil, reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile legii.
10.2. Obligatiile Dumneavoastra
10.2.1. Obligatia de plata a tarifului
10.2.1.1. Aveti obligatia de a plati tarifele corespunzatoare practicate de WEBCourier, in conditiile prevazute la art.7.1-7.4.
10.2.2. Obligatia de a nu expedia anumite trimiteri postale prin reteaua postala
10.2.2.1. Aveti obligatia de nu introduce in reteaua postale trimiterile postale prevazute in art.8 si art.9.1.
10.2.2.2. In cazul in care in mod eronat sunt admise trimiteri postale conform art.8 si art.9.1. se vor aplica conditiile prevazute in art.9.2-9.3.
10.2.3. Obligatia de certificare a informatiilor furnizate
10.2.3.1. Aveti obligatia de a certifica faptul ca declaratiile pe care le dati cu privire la o trimitere postala interna sau internationala ori cu privire la exportul sau importul unei trimiteri postale sunt adevarate si aveti la cunostinta faptul ca orice declaratie frauduloasa sau mincinoasa despre trimiterea postala sau continutul acesteia va expune riscului unei plangeri civile sau penale indreptate impotriva dvs.

11. Conditii de calitate

11. Conditii de calitate
11.1. WEBCourier stabileste urmatoarele conditii de calitate pe care urmeaza sa le indeplineasca serviciile postale prestate, respectiv va garanta si are obligatia de a colecta si livra garantat catre destinatar in urmatoarele perioade de timp fiecare trimitere incepand de la acceptarea acestor trimiteri poştale dupa cum urmeaza:
11.1.1. In cazul serviciului Standard:
a) pentru trimiterile postale interne, timpii de livrare nu vor depăşi :
– 1 zi lucratoare în aceeaşi localitate ;
– 2 zile lucratoare între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean;
– 3 zile lucratoare între oricare alte două localităţi;
b) pentru trimiterile postale internaţionale, timpii de livrare nu vor depasi :
– 10 zile lucratoare pentru destinatii intracomunitare;
– 20 zile lucratoare pentru destinatii extracomunitare;
11.1.2. In cazul serviciului Express:
a) pentru trimiterile postale interne, timpii de livrare nu vor depăşi :
– 12 ore în aceeaşi localitate ;
– 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean;
– 36 de ore între oricare alte două localităţi;
b) pentru trimiterile postale internaţionale, timpii de livrare nu vor depasi :
– timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute la art.11.1.2.lit.a);
– timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu poate depăşi timpul în care aceeaşi trimitere poştală s-ar afla în afara teritoriului României în cazul în care ar face obiectul serviciului poştal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.
11.1.3. In cazul serviciului Ramburs:
a) pentru trimiterile postale interne, termenul de returnare a contravalorii trimiterii postale este de 5 zile lucratoare de la data incasarii rambursului;
b) in cazul trimiterilor postale internationale, termenul de returnare a contravalorii trimiterii postale este de 15 zile lucratoare de la data incasaraii rambursului;
11.1.4. In cazul serviciului Confirmare de primire:
a) pentru trimiterile postale interne, termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale este de 5 zile lucratoare de la data predarii trimiterii catre destinatar;
b) in cazul trimiterilor postale internationale, termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale este de 15 zile lucratoare de la data predarii trimiterii catre destinatar;
11.2. WEBCourier va lua toate masurile rezonabile pentru garantarea si respectarea timpilor de livrare pe care si i-a asumat prin prezentele conditii de calitate. In cazul in care depaseste timpii de livrare din motive imputabile, WEBCourier acorda expedierea gratuita a trimiterii postale sau acorda o alta trimitere postala gratuita.
11.3. Pentru cauzele mentionate la art.13, WEBCourier nu va fi tinuta raspunzatoare pentru intarzieri.

12. Raspunderea WEBCourier

12.1. WEBCourier incheie contractul cu dvs pornind de la principiul ca raspunderea WEBCourier se limiteaza strict numai la pierderea directa si la limitele per kg din aceasta sectiune. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv, dar nelimitîndu-se la pierderea unor profituri, dobanzi,afaceri viitoare), chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi sau pagube a fost adus la cunostinta noastra inainte sau dupa acceptarea trimiterii postale, atata vreme cat dvs va puteti asigura impotriva riscurilor speciale.
12.2. Pentru trimiterile postale interne, WEBCourier raspunde dupa cum urmeaza:
a) în caz de disparitie, furt sau distrugere totala:
1. cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, mai putin taxa de asigurare a valorii declarate daca aceasta taxa a fost perceputa de noi;
2. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la destinatar;
3. cu intreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, dupa livrarea acesteia destinatarului, cand s-a omis incasarea rambursului de la destinatar.
4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, dar nu mai mult de contravaloarea a 200 LEI, iar in cazul in care tariful serviciului depaseste suma de 200 LEI, va fi despagubit cu tariful plus 10% din valoarea acestuia, indiferent de greutate;
b) in caz de disparitie, furt, distrugere sau deteriorare partiala;
1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
2. cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse închise,care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
3. cu cota-parte din suma prevazuta la lit.a) pct.4, stabilita in raport cu greutata lipsa sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
4. cu suma prevazuta la lit. a) pct. 4, în caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decat coletele.
12.2.1. In afara despagubirilor prevazute la art.12.2. alin.(1) lit.a) se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces.
12.3. Pentru trimiterile postale internationale, WEBCourier raspunde dupa cum urmeaza:
12.3.1. Daca o trimitere postala combina transportul aerian cu cel rutier sau alt mod de transport, se va presupune ca orice pierderi sau pagube au avut loc in timpul perioadei de transport aerian, cu exceptia cazului cand se demonstreaza contrariul. Raspunderea WEBCourier cu privire la orice trimitere postala se limiteaza, fara a aduce atingere prezentelor conditii, la valoarea ei declarata sau reala în bani si nu va depasi valoarea cea mai mica dintre:
a) 100 USD pe trimitere postala sau 3,00 USD/kg sau
b) 20,00 USD/kg sau 9,07 USD/lb pentru trimiteri postale transportate partial sau total pe calea aerului aplicandu-se dispozitiile conventiei de la Varsovia din 1929 care guverneaza intinderea raspunderii pentru pierdere, distrugere sau intarziere sau
c) 10,00 USD/kg sau 4,54 USD/lb pentru trimiteri postale transportate in totalitate pe cale rutiera (nu se aplica Statelor Unite) daca se circula sub Conventia Pentru Transport International Rutier din 1956 (CMR),pentru pierderea sau distrugerea trimiterii postale in totalitate sau in parte.
12.4. În cazul efectuarii serviciului Express cu depasirea termenului de livrare prevazut la art.11.1.2., WEBCourier va restitui utilizatorului numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciul de curierat standard.
12.5. În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tarifele aplicabile pentru serviciul de curierat standard.
12.6. Pretentiile se limiteaza la o singura revendicare pe trimitere postala, a carei solutionare va fi solutionarea completa si finala pentru orice pierderi sau pagube care privesc respectiva trimitere.

13. Limitarea raspunderii WEBCourier

13.1. NU SUNTEM RASPUNZATORI pentru pierderi, distrugeri, intarzieri, livrari gresite, nelivrari, preluari, confiscari, pierderi de venit sau de profit, directe sau indirecte, nici daca ne-ati anuntat de nasterea acestor pagube, datorate dar nelimitandu-se la:
a) impachetarea improprie sau insuficienta, securizarea, marcarea, adresarea trimiterii de care dvs chiar daca a fost acceptata de noi;
b) deteriorarea sau pierderea ambalajului;
c) trimiteri neacceptate, prohibite sau interzise;
d) evenimente pe care noi nu le putem controla induse de calamitati sau acte naturale ce vor include cutremur, cicloane, furtuni, inundatii, incendii, epidemii, zapada, inghet, ceata, pagube electrice sau magnetice sau stergerea imaginilor fotografice, electronice, a inregistrarilor sau datelor;
e) defectiuni mecanice ale mijloacelor sau echipamentelor de transport;
f) vicii sau defecte latente ale trimiterii;
g) blocaje, intreruperi locale, nationale sau internationale ale transportului aerian, rutier, maritim sau feroviar;
h) forta majora ce include greve, embargouri, razboi, accidente, dispute locale, carantina, deturnari, furtul trimiterii sub amenintare de catre hoti;
i) orice actiune sau omisiune a unei persoane care nu este angajata sau contractata de noi incluzand autoritati vamale, publice, guvernamentale, expeditor, destinatar, terta parte, vama sau alte instituţii guvernamentale, linii aeriene, aeroporturi;
j) erori, discrepante, omisiuni sau declaratii incorecte furnizate de dvs privind trimiterea postala;
k) controale, inspectii, retineri, confiscari, prelevari de probe din partea autoritatii vamale sau altor autoritati publice sau guvernamentale;
l) violarea oricarui termen al acestui contract.

14. Raspunderea Dumneavoastra

14.1. Dumnevoastra raspundeti pentru pagubele cauzate WEBCourier prin nerespectarea obligatiilor dvs. contractuale.

15. Reclamatia prealabila. Mecanism de solutionare a reclamatiei

15.1. WEBCourier are obligaţia de a primi reclamaţia prealabila adresata de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin prestarea necorespunzătoare a serviciului.
15.2. Reclamatia trebuie depusa de expeditor sau de catre destinatar in numele expeditorului in scris la sediul WEBCourier, pe fax, in format electronic catre reclamatii@webcourier.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire in termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale, urmand a primi numar de inregistrare care se va comunica reclamantului.
15.3. Reclamatia trebuie sa fie insotita de copie dupa documentul de transport-AWB, proces verbal de constatare, facturi doveditoare ale produselor existente in trimiterea postala, factura si/sau chitanta care atesta plata serviciului, ambalaj/produs pentru expertiza, precum si calitatea de reclamant (expeditor sau destinatar).
15.4. Reclamatia trebuie sa cuprinda toate datele relevante privind pierderea, distrugerea sau intarzierea produsa, greutatea, suma valorii declarate, continutul, precum si orice alte detalii considerate a fi necesare. Expeditorul sau destinatarul mentioneaza in reclamatie si pretentiile sale in cazul in care reclamatia se dovedeste a fi intemeiata.
15.5. Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, numar de colete ori greutatea acestora se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
15.6. Expeditorul poate renunţa oricând la reclamaţia introdusă de către destinatar.
15.7. Vom considera trimiterea postala ca fiind livrata in bune conditii daca destinatarul nu face nici un fel de referire pe documentul de transport in momentul receptionarii coletului.
15.8. Tarifele pentru trimiterea postala precum si orice alte taxe trebuie sa fie achitate iar dvs nu aveti dreptul sa deduceti sume din aceste taxe. In cazul nerespectarii acestor conditii WEBCourier nu va avea nici o raspundere.
15.9. Atat expeditorul cat si destinatarul va angajati fata de WEBCourier ca nu veti permite unei terte persoane ce are vreun interes asupra continutului sau trimiterii postale in sine sa inainteze o reclamatie sau actiune impotriva WEBCourier, chiar daca aceasta este generata de neglijenta noastra.
15.10. In cazul in care aceasta plangere sau actiune este introdusa, dvs ne veti garanta impotriva tuturor consecintelor acestei reclamatii sau actiuni, inclusiv costurile ce necesita incheierea acestor actiuni sau reclamatii.
15.11. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poştală sau unul din furnizorii intermediari sunt obligati să transmită reclamaţia primita, spre soluţionare, furnizorului care a preluat comanda pentru trimiterea poştală respectivă.
15.12. Intotdeauna cand in astfel de cazuri reclamatia a fost gasita intemeiata, furnizorul care a preluat respectiva comanda pentru efectuarea trimiterii postale va despagubi pe reclamant, urmand ca acest
furnizor sa recupereze respectiva suma de la furnizorul care se face vinovat de neexecutarea corespunzatoare a serviciului respectiv.
15.13. WEBCourier inregistreaza si actualizeaza permanent in „Registrul Electronic de Reclamatii” toate reclamaţiile adresate de expeditori sau destinatari, inclusiv în cazul în care serviciul poştal este prestat de mai mulţi furnizori, precum şi rezultatul acestora.
15.14. Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.
15.15. Timpul de solutionare a reclamatiei este de maxim 3 luni de la data inregistrarii acesteia.
15.16. In cazul in care reclamatia utilizatorului va fi gasita intemeiata, acestuia i se va comunica acest lucru prin scrisoare recomandata sau prin email cu confirmare de primire, totodata prin adresa respectiva solicitandu-i-se ca in maxim 3 zile sa ne comunice modalitatea prin care doreste sa incaseze sumele cu titlul de despagubire (numerar, transfer bancar sau mandat postal), urmand ca atunci cand este cazul sa indice si contul bancar sau adresa la care urmeaza a fi remis mandatul.
15.17. In termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei, solicitantul va fi despagubit conform prevederilor anterioare in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata. Moneda pentru despagubire este considerata LEI (sau echivalentul in moneda locala).
15.18. In cazul acordarii de despagubiri pentru pierderea sau deteriorarea unei trimiteri postale, reclamantul isi ia angajamentul sa restituie despagubirea primita daca reclamatia s-a dovedit a fi neintemeiata (trimiterea postala fiind distribuita, returnata sau ajunsa in starea initiala, dupa caz).

16.Asigurarea trimiterii postale

16.1. Pentru trimiterile postale interne si internationale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, aveti dreptul sa faceti o declaratie speciala de valoare si sa solicitati o asigurare sau sa va incheiati propria asigurare, in lipsa careia dvs va asumati toate riscurile de pierderi sau pagube. Aceasta prevedere este obligatorie pentru colete, asigurarea urmand ca in caz de despagubire sa acopere valoarea declarata.
16.2. WEBCourier poate realiza pentru dvs asigurarea care sa acopere valoarea reala în bani cu privire la pierderi sau pagube fizice aduse trimiterii postale, cu conditia ca dvs sa completati sectiunea privind asigurarea din AWB si sa platiti prima de asigurare corespunzatoare.
16.3. Asigurarea trimiterii postale nu acopera pierderile sau pagubele indirecte si nici pierderile sau pagubele cauzate de intarziere.
16.4. Asigurarea trimiterii postale nu este valabila pentru trimiteri care contin documente.

17. Vamuirea

17.1. Noi suntem desemnati ca “agent” al dvs in scopul de a realiza in numele dvs operatiunile de import, export, de reprezentare in vama, de trecere a transportului prin vama, de eliberare a trimiterii, precum si a serviciilor conexe si ulterioare operatiunilor de vamuire. Totodata certificati faptul ca avem permisiunea de a numi un comisionar, broker sau agent vamal pentru acestea.
17.2. Aveti responsabilitatea de a pune la dispozitie pe costul dvs, in cazul in care este necesar, documentatia aditionala solicitata de autoritatile vamale sau alte autoritati publice sau guvernamentale. Toate cheltuielile (amenzi, taxe magazinaj, manipulare, etc.) ce survin in urma unei actiuni a autoritatii vamale sau a unei autoritati publice sau guvernamentale precum si cele generate de imposibilitatea expeditorului sau destinatarului de a pune la dispozitie documentatia necesara va vor fi imputate dvs.
17.3. WEBCourier nu este raspunzatoare pentru intarzieri, pierderi sau daune cauzate de interferenta cu ofiterii vamali sau alti reprezentanti guvernamentali.

18. Inspectie

18.1. Sunteti de acord ca noi, precum si orice autoritate nationala inclusiv autoritatea vamala, sa deschidem si sa inspectam (fara a fi obligati) trimiterea postala, fara avizarea prealabila a dvs.
18.2. Daca inspectia se face prin scanare cu raze X, dvs nu puteti formula nici o pretentie pentru pagubele cauzate in urma scanarii.

19. Rute de transport

19.1. Rutele precum si modalitatile de transport a trimiterii dvs sunt la discretia WEBCourier.
19.2. Dvs ne autorizati sa alegem o companie de transport pentru realizarea trimiterii pe cale aeriana sau rutiera. Ne rezervam dreptul a schimba rutele de transport si transportatorii in functie de echipamentul si spatiul destinat trimiterii.
19.3 Nu facem livrari catre adresa cu casuta postala.

20. Forta majora si cazul fortuit

20.1. Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere WEBCourier, in cazul neexecutarii obligatiilor asumate prin prezentul contract.
20.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheiera contractului si care impiedica WEBCourier sa isi execute total sau partial obligatiile asumate.
20.2. In cazul in care invoca forta majora, WEBCourier are obligatia sa o aduca la cunostinta dvs., in scris ori prin mijloace de comunicare in masa, in maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei major si incetarea acesteia se vor comunica in maximum 15 zile de la aparitie.
20.3. Prin caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil, aparut dupa incheiera contractului si care impiedica WEBCourier sa isi execute total sau partial obligatiile asumate.

21. Incetarea contractului

21.1. Contractul individual între Dvs. şi WEBCourier încetează în unul din următoarele cazuri:
a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar (răspunderea părţilor subzistă acestui moment);
b) prin acordul părţilor;
c) la expirarea termenului de păstrare prevăzut in prezentele conditii
d) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 9 luni, a contractului;
e) prin denunţare unilaterală de către furnizor, în cazurile prevazute de prezentele conditii.

22. Legea care guverneaza

22.1. Orice litigiu aparut din sau în legatura cu acesti “Termeni si Conditii de furnizare a serviciilor postale” va fi solutionat pe cale amiabila. Altfel, litigiul va fi de competenta instantelor din Timisoara si guvernata de legislatia din Romania, iar dvs va veti supune în mod irevocabil acestei jurisdictii, cu exceptia cazului în care acest lucru contravine legislatiei aplicabile.
22.2. Termenul pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de 1 an de zile de la data depunerii trimiterii postale.
22.3. In cazul in care dumneavoastra va veti adresa instantelor cu o cerere de chemare în judecată, aceasta va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile.